האתר מצוי בבעלות ומנוהל ע"י חברת ברכה משולשת בע"מ, חפ 514478502 (להלן: "החברה(".למען הסר ספק, התקנון נכתב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים.

רכישה באתר
הרכישה באתר מחייבת מילוי פרטים, בהתאם לכל השדות הנדרשים בעמוד התשלום. מובן ומובהר בזאת, כי ללא השלמת הפרטים לא ניתן יהיה להמשיך את תהליך ההזמנה באתר.
רכישת משקאות אלכוהוליים מותרת, אך ורק ללקוחות אשר מלאו להם 18 שנים. עצם רכישת מוצרים אלו באתר, מהווה את אישור הלקוח כי הינו מעל גיל 18 כנדרש לפי חוק.

אספקת מוצרים
המוצרים מסופקים ללקוח ע"י משלוח מטעם החברה או באמצעות איסוף עצמי מהחנות ע"פ בחירת הלקוח. איסוף עצמי יעשה בזמני פעילות החנות בלבד.

אחריות מוצר
חל איסור מוחלט על מכירת המזון הנמכר על ידי החברה לגורם נוסף כלשהו. לחברה לא תהיה כל אחריות לטיב ואיכות המזון במידה והמזון יימכר לצד שלישי.

משלוחים
משלוחים יבוצעו בהתאם למוצר הנשלח לפי בקשת הלקוח. משלוחים מתקיימים בימי א-ו בהתאם לאזורי המשלוח של החברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכון מעת לעת את מחירי המוצרים, מחירי המשלוח, וכן לעדכן את אזורי המשלוח .יש לשים לב כי חלק המוצרים מסופקים בימי שישי בלבד, וחלק מהמוצרים מסופקים באמצע השבוע.

ביטול עסקה
ביטול עסקה יתבצע בהתאם לחוק הגנת הצרכן ,התשמ"א -1981, ובהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010.
ביטול או שינוי בהזמנה, ניתן לבצע בטלפון 03-9446600 בשעות הפעילות בלבד.

מובן ומובהר בזאת, כי ביטול עסקה ניתן לביצוע עד ליום האספקה בלבד.
בכל בעיה או צורך, יש לפנות לשירות הלקוחות בשעות הפעילות של החנות.

מדיניות הפרטיות
החברה לא תעביר את פרטי הלקוחות לכל צד ג', למעט לכל צורך הנדרש לצורך השלמת עסקה ולצורך מתן שירות ללקוחותיה.

כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את לקוחותיה במבצעים ובשליחת חומר פרסומי מטעמה.

זכויות יוצרים באתר
זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, וכל זכות אחרת באתר הם של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי דבר מכל אלו, אלא אם קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה ובכפוף להסכמה זו.

ניהול האתר
החברה שומרת על זכותה לשנות את האתר מעת לעת. החברה לא תהא מחויבת להודיע מראש על כל שינוי שתערוך באתר. החברה תהא רשאית לסגור את האתר כולו ו/או חלקו בכלל ו/או לקבוצות משתמשים, ו/או להפסיק את פעולתו של האתר כולו ו/או חלקו.
יובהר מראש, כי יתכנו תקלות ופגיעה באיכות השירות עקב הפסקות זמניות באתר. החברה לא תהיה אחראית לפגיעה באיכות השירות בגין תקלות והפסקות זמניות באתר.

סמכות שיפוט
על הסכם זה יחולו דיני ישראל בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין הנובע מהשימוש באתר ו/או הנוגע לתקנון תהא בבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב בלבד.